Marts 2019. Et kalejdoskop over tekstilelevernes arbejde.