De små ingeniører, termitterne, har også arbejdet.