Så er de første spadestik taget til administrationsbygningen.