Så bliver der støbt blokke til den nye administrationsbygning.