Så er der godt gang i byggeriet af administrationsbygningen.