Skills centret set fra Google Earth. Det svarer til beliggenhedsplanen nedenfor.

Oversigtsplan. Beskrivelse af opførte og fremtidige bygninger på grunden.

Budget for færdiggørelse af 1. etape af J. Kastrup Skills Training Centre.

 

  *

 

Dalasi

Danske kroner

Status

 

Tilslutning vand

62.129 dalasi

 

Er etableret

 

Tilslutning el

20.800 dalasi

 

Er etableret

    1

Klassefløj med 2 klasserum

 

 

Er etableret

    4

Midlertidig administrationsbygning

 

 

Er etableret

   11

Containerplatform incl. 2 containere

 

 

Er etableret

 

Mur om grunden

757.911 dalasi

 

Er etableret

    2

Klassefløj med 3 stk klasserum

1.089.000 dalasi

190.000

Er etableret

    5

Toiletbygning

350.000 dalasi

 

Er etableret

 

Budget for efterfølgende etaper.

*

Etape

 

Prisen er

Pris i dalasi

Pris i kroner

Status

3

1

Gæstelærerhus

Skønnet

900.000

157.230

 

6

2

Kantine/køkken

Skønnet

1.000.000

174.700

Påbegyndt

7

3

Butik t. udleje

Skønnet

250.000

43.675

 

7A

1-2

Skrædderværksted

Skønnet

700.000

122.290

 

8

3

Toilet x 2

Tilbud på tilsvarende

350.000

61.145

 

9

4

Kollegie

Skønnet

1.500.000

262.050

 

10

5

Værksted x 2

Tilbud på tilsvarende

1.089.000

 

  Halvdelen er etableret

12

2

Værksted x 2

Tilbud på tilsvarende

785.000

137.139,5

 

13

2

Værksted

Skønnet

700.000

122.290

 

14

2

Værksted

Skønnet

700.000

122.290

 

 

 

 

 

 

1.423.630,3

 

*Numrene refererer til nummer på bygningerne på oversigtstegningen.

Skønnede priser er baseret på erfaring med byggepriser og tidligere tilbud.

Budgettet er udarbejdet i 2017, hvor vi fik knap 6 dalasi for en krone. I dag (januar 2022) får vi ca. 8 dalasi for en krone, men til gengæld er priserne også steget meget siden, så de danske beløb er ikke helt ved siden af.

Indsamlede beløb til byggeriet.

D. 28. august 2021 var der indsamlet 1.428.519,12 kr til opførelse af skillscentret.

Heraf er ca. 170.000 kr brugt til køb af grunden.

Resten er overført til Gambia til opførelse af bygningerne.

Bygning nr 1. Klassefløj med 2 klasserum.

Bygning nr. 4. Kembujeh School Friends kontor.

Bygning nr. 11. Containerplatform med to containere der er overbygget så der er skrædder værksted imellem dem.

Udbygning af klassefløjen, så den nu indeholder 5 klasserum, et lærer opholdsrum og et lille depot.

Bygning nr. 6. Administrationsbygningen. Færdig i oktober 2018.

Bygning nr. 10. November 2019. Så er værkstedsbygningen til svejserne blevet færdig.

I 2020 blev der startet en køkkenhave. Den er placeret hvor bygning nr. 3 på et tidspunkt skal opføres.

Januar 2022. Så er opførelsen af bygning nr. 13 "Køkken+kantine" startet.